Thuật toán NKT ( New Key Trade) Oscillator xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu tối ưu

BẢN PHÂN TÍCH MẪU

(Cổ phiếu lấy ví dụ minh họa) 
Danh mục tối ưu và Chỉ số Vnindex

      Đơn vị: 1.000 đồng  
Tháng A B C D F VNINDEX
5/31/2012 21.01 7.84 10.90 12.59 38.40 429.20
6/29/2012 21.38 7.67 10.30 11.89 35.90 422.37
7/31/2012 20.26 8.00 9.80 11.66 31.00 414.48
8/31/2012 19.89 6.90 9.60 11.81 25.50 396.02
9/28/2012 19.14 5.70 8.50 11.74 22.80 392.57
10/31/2012 20.07 4.60 8.50 11.58 22.60 388.42
11/30/2012 20.91 4.30 10.00 11.58 19.10 377.82
12/28/2012 20.50 5.40 11.90 12.83 21.80 413.73
1/31/2013 22.80 5.20 13.90 15.00 21.60 479.79
2/28/2013 22.50 5.50 16.50 15.30 21.20 474.56
3/29/2013 22.40 5.20 16.90 14.20 19.50 491.00
4/26/2013 19.00 5.80 20.50 15.40 15.20 474.51
5/31/2013 19.30 6.00 26.80 16.80 14.60 518.39
6/28/2013 19.00 5.40 23.40 15.60 14.00 481.13
7/31/2013 18.50 6.60 22.90 15.90 11.90 491.85
8/30/2013 17.70 7.40 20.20 15.40 10.00 472.70
9/30/2013 16.90 6.90 20.40 16.20 11.20 492.63
10/31/2013 17.60 7.30 20.30 16.80 11.90 497.41
11/29/2013 18.60 8.00 23.40 18.00 15.00 507.78
12/31/2013 19.30 8.30 25.10 20.30 18.50 504.63
1/24/2014 23.90 8.70 26.10 28.10 22.60 560.19
2/28/2014 24.80 11.00 25.00 29.40 24.10 586.48
3/31/2014 23.50 12.00 23.40 29.30 27.00 591.57
4/29/2014 22.20 10.60 20.80 26.00 24.50 578.00
5/30/2014 20.20 10.80 22.10 26.80 18.30 562.02
6/30/2014 21.50 11.30 20.40 29.20 17.90 578.13
7/17/2014 23.60 12.70 23.00 33.80 20.70 590.37
             
             
Biến động giá cổ phiếu và VNINDEX
             
Tháng A B C D F VNINDEX
6/29/2012 1.78% -2.20% -5.50% -5.52% -6.51% -1.59%
7/31/2012 -5.24% 4.27% -4.85% -1.95% -13.65% -1.87%
8/31/2012 -1.84% -13.75% -2.04% 1.32% -17.74% -4.45%
9/28/2012 -3.76% -17.39% -11.46% -0.65% -10.59% -0.87%
10/31/2012 4.88% -19.30% 0.00% -1.32% -0.88% -1.06%
11/30/2012 4.19% -6.52% 17.65% 0.00% -15.49% -2.73%
12/28/2012 -1.98% 25.58% 19.00% 10.80% 14.14% 9.50%
1/31/2013 11.22% -3.70% 16.81% 16.89% -0.92% 15.97%
2/28/2013 -1.32% 5.77% 18.71% 2.00% -1.85% -1.09%
3/29/2013 -0.44% -5.45% 2.42% -7.19% -8.02% 3.46%
4/26/2013 -15.18% 11.54% 21.30% 8.45% -22.05% -3.36%
5/31/2013 1.58% 3.45% 30.73% 9.09% -3.95% 9.25%
6/28/2013 -1.55% -10.00% -12.69% -7.14% -4.11% -7.19%
7/31/2013 -2.63% 22.22% -2.14% 1.92% -15.00% 2.23%
8/30/2013 -4.32% 12.12% -11.79% -3.14% -15.97% -3.89%
9/30/2013 -4.52% -6.76% 0.99% 5.19% 12.00% 4.22%
10/31/2013 4.14% 5.80% -0.49% 3.70% 6.25% 0.97%
11/29/2013 5.68% 9.59% 15.27% 7.14% 26.05% 2.08%
12/31/2013 3.76% 3.75% 7.26% 12.78% 23.33% -0.62%
1/24/2014 23.83% 4.82% 3.98% 38.42% 22.16% 11.01%
2/28/2014 3.77% 26.44% -4.21% 4.63% 6.64% 4.69%
3/31/2014 -5.24% 9.09% -6.40% -0.34% 12.03% 0.87%
4/29/2014 -5.53% -11.67% -11.11% -11.26% -9.26% -2.29%
5/30/2014 -9.01% 1.89% 6.25% 3.08% -25.31% -2.76%
6/30/2014 6.44% 4.63% -7.69% 8.96% -2.19% 2.87%
7/15/2014 9.77% 12.39% 12.75% 15.75% 15.64% 2.12%
             
             
Các thông cơ bản trong thuật toán NKT
Lãi suất trái phiếu chính phủ/tháng 0.83%
             
  A B C D F VNINDEX
 Biến động CP so với Vnindex  0.81 0.69 1.00 1.24 1.28 1.00
Rủi ro 7.37% 11.90% 11.80% 9.71% 14.11% 5.21%
Lợi nhuận của cổ phiếu 0.71% 2.56% 3.57% 4.29% -1.35% 1.36%
Lợi nhuận kỳ vọng 0.73% 2.02% 3.57% 5.13% -1.97% 1.36%
             
             
Ma trận mối quan hệ biến động giá giữa các cổ phiếu
             
  A B C D F VNINDEX
DBC 1.00 0.01 0.13 0.67 0.60 0.57
NDN 0.01 1.00 0.26 0.33 0.27 0.30
PPC 0.13 0.26 1.00 0.46 0.16 0.44
PVS 0.67 0.33 0.46 1.00 0.54 0.67
SJS 0.60 0.27 0.16 0.54 1.00 0.47
VNINDEX 0.57 0.30 0.44 0.67 0.47 1.00
             
             
             
             
Tính tỷ trọng danh mục đầu tư
             
DANH MỤC A B C D F Tổng cộng
TỶ TRỌNG 78.48% 17.36% 1.28% 0.00% 2.88% 100.00%I. Đội ngũ chuyên gia traiphieu.com chính là người bạn tri kỷ mà quý nhà đầu tư có thể gửi trọn niềm tin trong thời khắc quan trọng ra khi bạn ra quyết định:

1. Mua ?
2. Bán ?
3. Mua mã chứng khoán nào? Mức giá nào? Khối lượng bao nhiêu?
4. Bán chứng khoán nào?Mức giá nào? Khối lượng bao nhiêu?
5. Thời điểm nào đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu, hoặc tiền gửi tiết kiệm?
6. Phân bổ tỷ trọng đầu tư vào từng loại tài sản?
7. Mức lợi nhuận bạn mong đợi trong một kỳ đầu tư (t+3, tuần, tháng, năm)?
8. Mức rủi ro bạn chấp nhận trong một kỳ đầu tư (t+3, tuần, tháng, năm)?


Lưu ý: Qúy nhà đầu tư tuyệt đối không gọi điện làm phiền chúng tôi nếu không nằm trong chương trình hợp tác. Lý do:

– Thứ nhất: Chúng tôi không phải là một tổ chức từ hiện hay tổ chức xã hội phi lợi nhuận Chúng tôi là một nhóm chuyên gia nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho thị trường chứng khoán.

– Thứ hai: Chúng tôi chỉ được hưởng 20% trên phần tổng  lãi khi kết thúc một chu kỳ đầu tư nếu có lãi. Các bạn góp vốn, chúng tôi bỏ sức lao động để nghiên cứu chạy thuật toán. Tiền công lao động của chúng tôi đã gắn chặt với kết quả đầu tư, đó là một sự cam kết bằng vàng về chất lượng lao động.

– Thứ ba: Chúng tôi khi nhận được yêu cầu sẽ chạy thuật toán NKT sau đó đưa ra kết quả danh mục, nhà đầu tư tự đặt lệnh mua/bán.  Chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ thao tác nào trên tài khoản của các bạn.

Hotline:  0944 059 703                          Mail: traiphieu.com@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Cách nàng ấy có nghìn đơn hàng chỉ bằng một cú click chuột. Hoàn toàn miễn phí .

T5 Th4 18 , 2019
Bạn cứ suốt ngày spam trên các mạng xã hội mà cả ngày không ra được lấy một đơn hàng? Bạn như thế là rất chăm chỉ, nhưng thế là chưa đủ. Một thành viên của https://www.raotin.vn đã có đơn hàng làm không xuể bằng sau khi đăng tin trên […]