Với kinh nghiệm nhiều năm về thu mua cuốn sườn, máy khâu công nghiệp, chúng tôi mang đến cho khách hàng một điểm đến tin tưởng khi muốn nhượng lại hoặc trao đổi các thiết bị trong ngành may mặc. Máy cuốn sườn, của quý khách sẽ được định giá một cách chính xác nhất về giá trị, các giao dịch là nhanh chóng. Các thương hiệu chúng tôi đã thực hiện nhiều nhất như:

 1. Thu mua  cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiệp Juki
 2. Thu mua cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiệp Brother
 3. Thu mua cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiệp Bruce
 4. Thu mua cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiệp Jack
 5. Thu mua cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiệp Pegasus
 6. Thu mua cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiêp  Kansai
 7. Thu mua cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiệp Yamato
 8. Thu mua cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiệp Siruba
 9. Thu mua cuốn sườn, máy may công nghiệp Janome
 10. Thu mua cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiệp Rircar
 11. Thu mua cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiệp Singer
 12. Thu mua cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiệp hikari
 13. thu mua cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiệp jack
 14. Thu mua cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiệp boyou
 15. Thu mua cuốn sườn, MÁY KHÂU công nghiệp kingtex

Công ty Máy May Hồng Long (Hong Long Sewing Machine Co., Ltd ).

Điện thoại/Zalo: 0912 975 896

Mail: maymayhonglong@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn