Sử dụng

Cách 1: Để đăng tin bạn có thể đăng ký trực tiếp “Đăng ký” trên thanh công cụ hoặc

Cách 2: Bấm vào TIN RAO trên thanh công cụ sẽ đưa bạn đến các thư mục cho bạn lựa chọn:

Diễn đàn: home
Đăng ký: register
Đăng nhập: login
Bài chưa đọc: unread
Các thành viên: members
Đăng xuất: logout
Hồ sơ: member
Hồ sơ: profile-home
Tài khoản: profile-account
Hoạt động: profile-activity
Favored: profile-favored
Followers: profile-followers
Following: profile-following
Theo dõi: profile-subscriptions
Add New Topic: add-topic
Bài viết mới: recent
Thẻ: tags

Cách 3: Cho phép đăng ký/ đăng nhập bằng Gmail

Sở hữu một tài khoản đăng tin trên RAOTIN.VN bằng gmail là một cách hiệu quả giúp Bạn dễ dàng quản lý các thông tin Bạn đã đọc, đã gửi đăng. Bạn có thể: Chỉnh sửa tin đăng, Xóa tin cũ, Làm mới tin đăng, hay đổi các thông tin của tài khoản, Mật khẩu, thông tin cá nhân và nhiều tính năng khác dành cho thành viên của RAOTIN.VN thường xuyên được bổ sung, cập nhật…