Khát vọng Giá trị và Nguyên tắc hoạt động

* KHÁT VỌNG
“Nuôi dưỡng ý chí & tài năng để tìm kiếm sự đột phá nhằm nâng cao lợi ích của sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Khách hàng sẽ đền đáp chúng ta bằng doanh số và sự tăng trưởng bền vững.”
  
GIÁ TRỊ NỀN TẢNG CỦA TRẦM TÂM LINH
1. Con người là tài sản quan trọng nhất.
2. Tiên phong khai phá với khát vọng dẫn đầu.
3. Hợp tác cùng phát triển, hài hòa lợi ích.
4. Tinh thần dân tộc, đất nước trường tồn.
PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI THỢ TRẦM TÂM LINH
1. Tài năng và sáng tạo.
2. Trung thực, chân thành
3. Tận tụy với công việc.
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TRẦM TÂM LINH
1. Lợi ích khách hàng, công ty , nhân viên không tách rời nhau.
2. Lấy tôn chỉ của Người Sáng Lập làm kim chỉ nam cho hành động
3. Tôn trọng cá nhân, làm việc theo nhóm.
4. Tổ chức luôn học hỏi, luôn đổi mới.
5. Lòng tin, sự cam kết.

Next Post

Trầm tăm Tâm Linh sản phẩm mang tính biểu tượng của ngành trầm Việt Nam.

T6 Th1 22 , 2021
Sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên là nhu cầu tất yếu của đa số người dùng hiện nay, thấu hiểu nhu cầu đó Trầm Tăm Tâm Linh ra đời nhằm mang đến cho người sử dụng những sản phẩm chất lượng tuyệt hảo. Mục tiêu của chúng tôi […]