Đẳng cấp người dẫn đầu thị trường

Đẳng cấp người dẫn đầu thị trường

Hương Tâm Linh được  thừa nhận là công ty dẫn đầu thị trường trong ngành Hương/Nhang. Đơn vị sản xuất có thị phần lớn nhất trên thị trường sản phẩm liên quan và thường đi trước các công ty khác trong việc nâng cao chất lượng, thay đổi giá, đưa ra sản phẩm mới, phân chia phạm vi và cường độ xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng. Người dẫn đầu có thể được hay không được các đối thủ cạnh tranh khâm phục hay kính nể, nhưng  đều thừa nhận vai trò khống chế của Hương Tâm Linh.

Hương Tâm Linh là một điểm chuẩn để định hướng đối với các đối thủ cạnh tranh, một công ty để thách thức,
noi theo hay né tránh.

Hương Tâm Linh luôn đứng trước thách thức bị các nhãn hiệu khác chiếm giữ vị trí số một. Để giữ vững vị trí tiên phong trên thị trường hương cao cấp, Hương Tâm  Linh  luôn  phải tìm cách  tăng tổng nhu cầu thị trường. Mặt khác, công ty cố gắng tăng thị phần của mình, cho dù quy mô thị trường không thay đổi. Điều quan trọng nhất, công ty phải bảo vệ thị phần hiện tại của mình bằng cách phòng thủ cơ động.

Phòng thủ cơ động được vận dụng nhiều nhất là theo đuổi chiến lược bảo vệ tích cực lãnh địa hiện tại của mình. Trong phòng thủ cơ động người dẫn đầu trải rộng lĩnh vực của mình ra những vùng lãnh thổ mới mà sau này có thể trở thành những trung tâm phòng thủ và tiến công. Hương Tâm Linh đầu tư vào những vùng lãnh thổ mới  thông qua việc chuyển trọng tâm từ sản phẩm cơ bản  sang  nghiên cứu và phát triển công nghệ sản phẩm mới gắn liền với nhu cầu thị trường chuyên biệt đó. Những hoạt động này có ý nghĩa chiến lược sâu sắc đối với công ty vì nó tạo ra cho công ty khả năng hoặc là tiến công liên tục hoặc là tung ra những đòn trả đũa bất ngờ đối với những đối thủ sử dụng ‘tiểu xảo’ để cạnh tranh.

Nguyên tắc về mục tiêu (theo đuổi một mục tiêu xác định rõ ràng và có thể đạt được) và nguyên tắc tập trung (dồn sức của mình vào yếu điểm của đối thủ cạnh tranh). Mục tiêu trong ngành hương/nhang quá rộng lớn. Vấn đề tâm linh không phải là một nhu cầu giản đơn mà là cả một loạt những nhu cầu,  việc mở rộng liên tục thị trường, đa dạng hóa sản phẩm  sẽ làm phân tán nguồn lực của các đối thủ  trên thị trường trọng yếu và khi các đối thủ đã mệt mỏi cũng là lúc Hương Tâm Linh sẽ đưa ra những sản phẩm Hương tốt hơn nhưng giá không thay đổi tại những thị trường trọng yếu.

Tác giả; CEO Hương Tâm Linh