Chúng tôi chuyên nhận thi công: – Đục phá tường, đục phá bê tông          – Phá dỡ nhà ở, công trình    – Cắt tường, cắt sàn bê tông– Đào móng nhà, công trình – Vận chuyển đất thải, trạc thải xây dựng– Khoan rút lõi bê tông– Nhận đầm nền móng […]

Chúng tôi chuyên nhận thi công: – Đục phá tường, đục phá bê tông          – Phá dỡ nhà ở, công trình    – Cắt tường, cắt sàn bê tông– Đào móng nhà, công trình – Vận chuyển đất thải, trạc thải xây dựng– Khoan rút lõi bê tông– Nhận đầm nền móng […]