TẤM GRAPHITE , Tấm than chì, Tấm Carbon, Than chì, Graphite, chổi than, dây tết chèn, điện cực than, Bột than chì   –       DÙNG CHO LÒ QUAY XI MĂNG –       DÙNG CHẶN ĐUÔI hoặc đầu LÒ. –       DÙNG GẠT NGUYÊN LIỆU –       DÙNG BÔI TRƠN CON LĂN, GÓI ĐỠ, […]